Πρόσβαση

topio1
Σας παραθέτουμε τις πιο χαρακτηριστικές χιλιομετρικές αποστάσεις, οι οποίες δίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, αλλά με κάθε επιφύλαξη, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη στο νομό μας η δημιουργία καινούριου οδικού δικτύου (π.χ. περιφερειακός Σπάρτης) μικρής, μεσαίας αλλά και μεγάλης (εθνικής) κλίμακας, που σε συνδυασμό με το υπάρχον οδικό δίκτυο και τα διαφορετικά ακριβή σημεία αφετηρίας καθώς και τα ενδιάμεσα σημεία, καθιστούν δύσκολη την ακριβή χιλιομετρική απόσταση.
Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση μέχρι το χωριό μας είναι αρκετά εύκολη και πλέον θα γίνεται σε ελάχιστο χρόνο από την Αθήνα, αλλά και από τις περισσότερες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

 

 

  • Αθήνα – Πλύτρα: 291 χλμ
  • Γύθειο – Πλύτρα:  57  χλμ
  • Νεάπολη – Πλύτρα: 37 χλμ
  • Τρίπολη  – Σπάρτη:  57 χλμ
  • Σπάρτη – Πλύτρα:  78 χλμ
  • Μονεμβασία – Πλύτρα: 34 χλμ
  • Πλύτρα – Μολάοι: 16 χλμ